Політика приватності

ЗАХИСТ ПЕСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Є НАШИМ ПРІОРИТЕТОМ.

Ми з повагою ставимося до Персональних даних фізичних осіб, дотримуємося принципів приватності, а також вживаємо належних технічних та організаційних заходів для безпечної обробки Персональних даних, одержаних у процесі надання Послуг на Сайті broko.ua (надалі – «Сайт»), гарантує збереження та використання Персональних даних відповідно до визначених цілей та в обсязі, необхідному для досягнення цих цілей.

Ця Політика приватності (надалі – «Політика») застосовується до усіх питань обробки та захисту Персональних даних Користувачів Сайту.

Використовуючи Сайт, Користувач погоджується з усіма правилами та умовами Політики.

Користувач зобов’язаний ознайомлюватися з Політикою перед початком використання Сайту і у разі незгоди (повністю або частково) з її правилами та умовами припинити використання Сайту.*

Ця Політика: визначає цілі, правові підстави, обсяг Персональних даних, що обробляються, порядок їхньої обробки; містить відомості про технічні, організаційні заходи, які вживаються з метою безпечної обробки Персональних даних; містить відомості про права суб’єктів Персональних даних та порядок їхньої реалізації; визначає порядок взаємодії з суб'єктами Персональних даних у разі надходження від них запитів.

 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ (ТЕРМІНИ)

Персональні дані – це будь-яка інформація персонального характеру, яка дозволяє ідентифікувати фізичну особу (суб’єкта даних).

Суб’єкт Персональних даних – це фізична особа, якої стосуються Персональні дані і яку можна ідентифікувати або яка вже ідентифікована за цими Персональними даними. Суб’єктами Персональних даних у розумінні цієї Політики є Користувачі

Володілець Персональних даних — фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки Персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки.

Розпорядник Персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем Персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця

Обробка Персональних даних – це будь-яка операція або сукупність операцій, які виконуються з Персональними даними або масивами Персональних даних з використанням або без використання автоматичних процедур, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення Персональних даних.

Сайт – інтернет-ресурс, доступний за посиланням: https://broko.ua


 1. ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Обробка Персональних даних Користувачів здійснюється відповідно до вимог українського законодавства, а саме – Закону України «Про захист Персональних даних». Просимо вас ознайомитися з положеннями законодавства України.


 1. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані потрібні нам для того, щоб Адміністрація могла, зокрема, але не виключно: повноцінно надавати весь спектр Послуг;

ідентифікувати зареєстрованого Користувача;

вести комунікацію з Користувачем у процесі надання Послуг, зокрема, робити важливі повідомлення про умови послуг, налаштовувати нагадування;

покращувати якість Послуг та персоналізовувати їх для Користувачів;

розглядати звернення та запити Користувачів;

здійснювати статистичні, маркетингові та інші дослідження на основі анонімізованих даних.

 1. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ви не зобов’язані надавати Адміністрації свої Персональні дані, але без достатньої інформації про Користувача, Адміністрація не зможе повноцінно надавати йому Послуги. Визначаючи мету обробки, обсяг Персональних даних, що обробляються, а також порядок обробки Персональних даних Адміністрація виступає володільцем Персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

Адміністрація обробляє Персональні дані тільки, якщо наявна принаймні одна з наступних законних підстав: обробка є необхідною для надання Послуг відповідно до Угоди; надали згоду на обробку Персональних даних; обробка є необхідною для задоволення вимог законодавства.

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКІ ОБРОБЛЯЄ АДМІНІСТРАЦІЯ

Для надання послуг (заявка на страхування) Адміністрація також вимагає всі або деякі з наступних персональних даних: прізвище; ім’я; адреса електронної пошти (e-mail); дата народження; номер телефону; адреса місця проживання (держава, місто, поштовий індекс); ІНН; паспортні дані; реєстраційний номер автомобіля; VIN-номер.

Під час будь-якого використання Сайту незалежно від реєстрації Адміністрація автоматично збирає такі дані: IP-адреса; сookie файли; назва домену чи URL, з якого Користувач заходить на Сайт; тип браузера; дата і час відвідування Сайту.

Для обробки законних вимог Користувачів також використовуються наступні дані: паспорт (номер, дата видачі та закінчення дії, держава видачі, орган, що видав, національність) або аналогічний документ, що посвідчує особу (вид документа, номер, дата видачі та закінчення дії, держава видачі, орган, що видав); адреса місця проживання (держава, місто, поштовий індекс). Окрім вищезазначеного, Адміністрація може обробляти будь-які інші Персональні дані, якщо Користувач їх сам добровільно надасть. Якщо зберігання Персональних даних не є необхідним для надання Користувачу Послуг і не вимагається законодавством, Адміністрація їх видаляє.

 1. УМОВИ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Адміністрація не має можливості перевірити правильність та точність наданих Користувачем даних, а тому Адміністрація презюмує, що Користувач є повнолітнім та не має обмежень, пов’язаних з його дієздатністю, а також вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для надання Послуг.

 1. МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
  Для зберігання Персональних даних Адміністрація використовує сервера у республіці Литва та/або Ірландії.
 2. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ

Для того, щоб Ви могли користуватися Послугами, Адміністрація повинна передавати Персональні дані третім сторонам, до яких належать: страхові компанії.

Якщо Користувач хоче дізнатися більш детально про компанії, яким Адміністрація може передавати Персональні дані, пропонуємо звернутися за електронною адресою: help@broko.com.ua Будь ласка, зауважте, що цей перелік може бути неповним та періодично оновлюватися.

Якщо Ви хочете дізнатися більше про правила обробки Персональних даних контрагентами Адміністрації, ви також можете ознайомитись з їхніми політиками приватності.

 1. ТЕХНІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ІНШІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

З метою безпечного зберігання Персональних даних Адміністрація впровадили технічні і організаційні засоби, які захищають Персональні дані від неавторизованої або незаконної обробки та від ненавмисної втрати, знищення або пошкодження. Такі заходи, зокрема, включають: шифрування Персональних даних; псевдонімізацію Персональних даних; анонімізацію Персональних даних; контроль та обмеження доступу до Персональних даних; обмеження зберігання Персональних даних.

 1. ЧАС ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Адміністрація гарантує, що буде зберігати Персональні дані протягом того періоду, що є необхідним для досягнення цілей обробки таких даних або дотримання встановлених законом вимог. Конкретний період зберігання Персональних даних Адміністрація встановлюємо залежно від категорії таких даних, цілей їхньої обробки і можливості досягти ці цілі за допомогою інших засобів. Згідно із загальним правилом, максимальний термін зберігання Персональних даних необмежений. Після закінчення встановленого строку Адміністрація видаляє Персональні дані. Замість видалення Адміністрація може зробити Персональні дані анонімними і вони більше не будуть пов’язані з Користувачем особисто. У такому разі буде використано анонімізовані дані із статичною чи іншою метою без інформування Користувача, оскільки такі дані перестануть бути Персональними даними. Також Адміністрація може видалити Персональні дані Користувача за його вимогою у будь-який момент.

 1. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Користувачі як суб’єкти персональних даних мають наступні права: знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх Персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника Персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його Персональні дані; на доступ до своїх Персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його Персональні дані, а також отримувати зміст таких Персональних даних; пред’являти вмотивовану вимогу володільцю Персональних даних із запереченням проти обробки своїх Персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх Персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист Персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх Персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку Персональних даних; знати механізм автоматичної обробки Персональних даних;на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 1. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ АДМІНІСТРАЦІЇ З КОРИСТУВАЧЕМ

Користувач для реалізації своїх прав суб’єкта Персональних даних (доступ до даних, уточнення, видалення, відкликання згоди на обробку тощо) може подати нам запит шляхом надсилання на поштову адресу або шляхом направлення на електронну адресу: help@broko.com.ua. У запиті має бути зазначена наступна інформація: прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника); найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника); адреса електронної пошти, перелік Персональних даних, яких стосується запит; мета (суть запиту) та правові підстави для запиту (особисто чи за довіреністю в інтересах іншої особи); підпис Користувача чи його представника за довіреністю. Запит про доступ до Персональних даних задовольняється нами протягом 30 календарних днів. Запит про видалення Персональних даних, актуалізацію Персональних даних, відкликання згоди на обробку задовольняється нами протягом 10 робочих днів з дня одержання запиту.

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛІТИКИ ПРИВАТНОСТІ
  У разі необхідності та/або змін у законодавстві Адміністрація може вносити зміни до цієї Політики, а тому під час кожного використання Сайту ви повинні ознайомлюватися з актуальною версією Політики, що доступна за посиланням broko.ua/pages/politika-privatnosti.
  Адміністрація не зобов’язана здійснювати розсилку актуального тексту Політики.
© Аон Україна 2024. Всі права захищено.
Ми у Естонії, Ми у Латвії, Ми у Литві
Глобальна політика конфіденційності AON. Політика приватності. Згода на обробку персональних даних. Slapukų nuostatos